Χαίρετε!

Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας! Για να διασφαλίσετε την επιτυχή εγκατάσταση και ενεργοποίηση, παρακαλούμε προχωρήστε ως εξής:

Δημιουργία USB μονάδας αρχικής εκκίνησης (bootable USB stick):

 1. Κάντε λήψη του Εργαλείου Δημιουργίας Πολυμέσων (Media Creation Tool) από τη Microsoft: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2156295 Η λήψη θα ξεκινήσει αυτόματα
 2. Μεταβείτε στο φάκελο Λήψεων (Downloads) του υπολογιστή σας και κάντε διπλό κλικ στο MediaCreationTool που μόλις κατεβάσατε.
 3. Αποδεχτείτε την άδεια χρήσης της Microsoft και κάντε κλικ στο Επόμενο.
 4. Επιλέξτε «Δημιουργία μέσου εγκατάστασης για άλλον υπολογιστή»
 5. Στο επόμενο βήμα μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα και την αρχιτεκτονική των Windows που θα εγκατασταθούν. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να καταργήσετε την επιλογή "Κάντε χρήση των προτεινόμενων επιλογών για αυτόν τον υπολογιστή".
 6. Επιλέξτε USB memory stick και κάντε κλικ στο Επόμενο (Next).
 7. Επιλέξτε το USB stick για εγγραφή. Αυτό πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 GB αποθηκευτικό χώρο και κάντε κλικ στο Επόμενο (Next).

Δημιουργία ενός DVD αρχικής εκκίνησης (bootable DVD):

 1. Click the button in the. Κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη (Download) στο Κέντρο Λήψης (Download Center).
 2. Μεταβείτε στο φάκελο Λήψεων (Downloads) του υπολογιστή σας και επιλέξτε το αρχείο ISO που μόλις κατεβάσατε.
 3. Τοποθετήστε ένα κενό DVD στη συσκευή εγγραφής DVD και κάντε δεξί κλικ στο αρχείο ISO και επιλέξτε Εγγραφή Αντιγράφου Δίσκου (Burn Disc Image).

Εγκατάσταση:

 1. Συνδέστε το USB stick στον υπολογιστή ή τοποθετήστε το DVD στη μονάδα.
 2. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής εκκινείται από το μέσο εγκατάστασης. Ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τη σειρά εκκίνησης στο BIOS. Για πιο συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής της σειρά εκκίνησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της μητρικής πλακέτας.
 3. Boot from the DVD / USB stick and follow the instructions of the installation program. Εκκινήστε από το DVD/USB stick και ακολουθήστε τις οδηγίες του προγράμματος εγκατάστασης.

Κατά την εγκατάσταση θα σας ζητηθεί να εισάγετε το κλειδί. Μπορείτε να το κάνετε αυτό κατά την εγκατάσταση ή μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Εάν θέλετε να εισαγάγετε το κλειδί αργότερα, κάντε κλικ στο πεδίο "Δεν έχω κλειδί"


Contact Details